Sekretesspolicy

Denna policy gäller endast Radio.org.se:s kunder och användare av våra onlinetjänster.
Radio.org.se arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen när du besöker oss online nästa gång.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det kommer dina uppgifter raderas. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav, såsom bokföringslagen eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

General Data Protection Regulation (GDPR)

I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) visar vi dig bara annonser som inte är personliga. Dessa annonser är inte baserade på ditt tidigare beteende och använder inte cookies för annonsinriktning.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registretat om dig. För att begära detta dokument kan du skriva till Radio.org.se kundtjänst. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex kataloger, nyhetsbrev).

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Radio.org.se koncernen.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. På Radio.org.se skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas och under efterföljande besök, hämtas från din dator eller mobil. Radio.org.se använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida och för att lagra dina uppgifter om du väljer “Kom ihåg mig” när du loggar in.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns under “Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Observera att om du väljer att stänga av cookies kommer du inte att kunna ta del av alla funktioner på siten.

Tredje parts cookies

Vi använder tredje parts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som Facebook, Google AdSense, Google Analytics, Google+ och X. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobil som längst i 24 månader.

Länkar

Radio.org.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Radio.org.se.

Tredjeparts dataprocessorer

Radio.org.se använder endast tredjepartsprocessorer som överensstämmer med EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) och för alla tredje partens processorer finns en dataprocesseringsavtal (DPA) på plats.